Soul Body Fusion

Soul Body Fusion er en NYHEDi klinikken.                                                                  

SBF giver din sjæl mulighed for at blive integreret i din krop.

Når vi f.eks har oplevet chok og traumer forlader vi lidt eller meget vores krop. Det har været for svært at blive i kroppen. Kan du forestille dig hvordan det er, at være halvt eller helt fraværende fra sig selv. Hvordan ved vi så hvad der er godt for os? Hvordan kan du træffe de valg der vil være skabe mere for dig?

Da jeg har mange klienter med chok og traumer efter ulykker, fald, biluheld m.m. så finder jeg det meget berigende også at kunne tilbyde denne behandling.

Ved SBF giver vi din sjæl lejlighed og rum til at fusionere med kroppen, så meget den her og nu er i stand til.

Hvordan foregår en Soul Body Fusion?

Vi sidder overfor hinanden, med mine hænder i dine. Ved at sætte intentionen om, at SBF må finde ske, sættes processen igang.

Vi skal ikke gøre noget bestemt, det hele sker af sig selv.

Hvor tit?
Efter 1.gang du modtager en SBF skal der gå en uge, hvor du får endnu en SBF. Efter 14 dage igen får du den 3. SBF

Pris: 500 kr. for ca. 45 minutter.

 

Du kan se ind på Jonette Crowley`s hjemmeside, og finde mere informationer om SBF

Jonette Crowley

 

https://youtu.be/b5gB1cLwrCM